Out of Storage

Route 3: A 15-minute Walk of Fame

De highlight-route

Guus van Engelshoven

"In the future, everyone will be world-famous for 15 minutes." Andy Warhol, 1968

Het collectiebeleid van het FRAC richt zich er op belangrijke internationale tendensen in de kunst zichtbaar te maken voor een breed publiek. Echter, omdat het FRAC vooral kunst aankoopt van levende kunstenaars valt het tijdens een aankoop vaak moeilijk te voorspellen of een kunstenaar een blijvende stempel op de kunstgeschiedenis zal drukken, of dat diens invloed slechts van korte duur zal zijn. Hierdoor zijn zowel internationale topkunstenaars als vooralsnog relatief onbekende kunstenaars in de collectie van het FRAC Nord – Pas de Calais vertegenwoordigd.

De highlight-route toont tien kunstenaars die internationaal zeer grote bekendheid genieten. Veel van de kunstwerken in deze route zijn nog nooit eerder in Nederland te zien geweest. Ongeacht chronologische volgorde of kunststroming neemt de route u kriskras door de tentoonstelling, om op deze wijze binnen 15 minuten inzicht te bieden in de rijkdom en de kwaliteit van de collectie van het FRAC.

Andy Warhol, Electric Chair, 1971