Out of Storage

Route 1: De België-route

Koen Brams en Dirk Pültau

Het maken van een kunstwerk gaat op een bepaald moment over in het tonen ervan. Het tonen van een kunstwerk gaat op een bepaald moment over in het verkopen ervan. Het kopen van een kunstwerk kan op een bepaald moment overgaan in het stockeren of (privaat of publiek) tonen of herverkopen ervan. Enzovoort. De studie van de curricula vitae van individuele kunstwerken kan interessante perspectieven bieden op de manier waarop kunst betekenis krijgt. Wie maakte het kunstwerk, wat vertelde of schreef de kunstenaar over het kunstwerk, waar en wanneer werd het voor het eerst getoond, hoe werd het ontvangen door de kunstkritiek, hoe werd ernaar gekeken, waar en wanneer werd het daarna nog meer getoond, wie kocht het kunstwerk en waarom? Het belang dat we aan het kunstwerk hechten en de betekenis die we eraan geven, is onder meer de resultante van de weg die het kunstwerk heeft afgelegd.

Kunstwerken dragen die keten van transacties vaak ongemerkt met zich mee. Door deze rollen en transacties te belichten, kan een ‘alternatieve’ geschiedenis van de beeldende kunst worden geschreven. De kunstwerken in deze route zijn mogelijke hoofdrolspelers in een dergelijk verhaal in België.

Een route langs kunstwerken van o.a. Guy Mees, Bruce Nauman en Matt Mullican.

Guy Mees, Verloren Ruimte (Espace Perdu)